Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Insects is a real-time, interactive demo designed to showcase the best of 4K Ultra HD, High Dynamic Range, Spatial Audio, and the enhanced visuals of Xbox One X. Originally created for game developers, Insects was reinvented to be an educational and engaging demonstration of the console's real-time graphics rendering capabilities. Insects looks best when paired with a 4K Ultra HD TV with support for High Dynamic Range but can be enjoyed on all Xbox One consoles and displays. Spatial Audio can be enjoyed over headphones as well as surround sound systems.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Microsoft Corporation

Bản quyền

© Microsoft Corporation

Được phát triển bởi

Microsoft Corporation

Ngày phát hành

02/11/2017

Kích thước gần đúng

1,76 GB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Giáo dục

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Insects: An Xbox One X Enhanced Experience


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft