Miễn phí
Sản phẩm này có chứa phần mở rộng cho
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Note: This release requires provider extensions to make Interop Tools fully work, learn more at http://insidewindows.net/category/interop-tools/ Interop Tools is an app that allows you to access multiple technical parts of your device. Through additional provider extensions (not included with the app by default), Interop Tools allows you to view and edit things such as Device Registry, Certificates, Applications, Device Info details and much more. Interop Tools will also allow other apps to access this app feature via App Services, it will include a built in permission system to allow the user to take control of which app has access to specific features. Interop Tools without any provider can also serve as a remote tool for another Interop Tools instance on another device, via Project Rome (in a future release) or the Remote Access functionality. Different providers and more extensions can be found at: http://insidewindows.net/category/interop-tools/

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

IT Dev Team

Bản quyền

Copyright (c) 2016-2017 Interop Tools Development Team

Ngày phát hành

27/03/2017

Kích thước gần đúng

35,11 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Truy cập vào tên người dùng và hình ảnh của Tài khoản của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Interop Tools (Preview)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft