Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Adventurer, are you ready to start your voyage? The ancient-world treasures await you. You must open the cryptex by resolving the combinations. Explore the numerical systems of the Arabic, Roman Egyptian and Mayan cultures! IOIO: + Is an educational videogame which employs mathematical thinking. + Is a game about numerical relationships: greater than, less than and equal to and about different numerical systems. + It is directed to children of lower, medium and upper primary school (6 to 12 years). + Is available to be played in English and Spanish. Educational content + In this educational videogame, the child will work with the relationship between numbers when compared using the symbols greater than (>), less than (<) and equal to (=). + Concepts: numerical relationships (greater than, less than and equal to) and numerical systems: Arabic, Mayan, Egyptian, and Roman. + If you would like to know more about the educational content of these videogames, visit our site: Lab Tak (www.labtak.mx). *** Inoma is a Mexican, non-profit organization that supports education via free, educational videogames: TAK-TAK-TAK. All videogames are aligned with the basic education curriculum of Ministry of Education of Mexico. These videogames are available and can be played on our platform www.taktaktak.com with a username and password. IOIO was financed with the support of the WeWork Creators Award of Mexico City and was developed by Basica Asesores Educativos and Inoma.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Inoma

Bản quyền

Innova y Moderniza tu Aprendizaje AC

Được phát triển bởi

Inoma

Ngày phát hành

24/04/2019

Kích thước gần đúng

95,3 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Giáo dục

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft