Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

IR InTouch is RD:IR’s proprietary platform for Investor Relations professionals who want to manage their IR strategy on the move. - Track the ownership of your shares - Manage your meeting schedule - Keep structured meeting notes - Profile your investors & targets - Search for your contacts

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Richard Davies Investor Relations Ltd

Ngày phát hành

25/07/2017

Kích thước gần đúng

26,79 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft