iTranslate - translator & dictionary hiện không sẵn dùng.
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

iTranslate is an award winning translation tool that helps you break down language barriers. With its state of the art technology you can speak any language in a second. « ...my favorite by far » - Alex Heath (Cult of Mac) « Easier than learning Japanese » - Sonia Gil (NBC Today) « ...one of the apps I always keep on my Home screen » - Christian Zibreg (iDownloadBlog) « Simpler, cleaner, flatter » - Aldrin Calimlim (App Advice) 80+ LANGUAGES With iTranslate you can translate words, phrases and text in over 80 languages. VOICE OUTPUT Ever wanted to know what an Australian English female sounds like? With iTranslate you can select between lots of different dialects, choose a male or female voice and even control the speaking rate. DICTIONARIES Most translator Apps give you only 1 result per translation. However, if you are translating words and phrases there are often different meanings, depending on the context. iTranslate gives you dictionaries for many languages to precisely solve that problem. SHARE Send translations to your friends via Email and Social Networks or simply copy a translation and use it in any App you like. FAVORITES & HISTORY Browse through recent translations or save a translation for later offline access. Visit our Website to find out more about iTranslate: http://itranslateapp.com/ Please note: iTranslate requires an Internet connection.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Sonico GmbH

Bản quyền

Copyright © 2014, Sonico GmbH

Được phát triển bởi

Sonico GmbH

Ngày phát hành

21/03/2014

Kích thước gần đúng

28,44 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft