Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

iVMS-5060(WP)V1.0是由海康威视系统股份有限公司开发的用于windows phone 7.5的视频监控软件。 5060 test Firstly,please input serverAddr :115.236.50.7:85 in config view; Then,input uername: zhangwenrui and password:12345 in Login View. After login,please choose: 1)通信线路1->确定; 2)zhangjian->珠海公交->粤C17805->通道01 or 通道02 or 通道03 or 通道04; 3)you will view the video. Please test,thanks!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO. LTD

Được phát triển bởi

HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO. LTD

Ngày phát hành

16/04/2012

Kích thước gần đúng

259 KB

Xếp hạng độ tuổi

Không được đánh giá

Danh mục

Kinh doanh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
中文(中国)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft