Giá gốc là 1.779.900,00 ₫, giá hiện tại 43.900,00 ₫
Giảm 98% • Còn lại 3 ngày
 
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Take a chance on slot machines: match symbols to make the line and win! Jackpot Slots - Big Win is definitely one of the most famous game in the world! HOW TO PLAY: First, tap to choose the theme. Then touch the "bet" button to choose the bet. Later touch the "spin" button to roll the cylinders. Your goal is to make a line of equal symbols, or at least a part of the line. You can check the received payments with the 'pay tables' button, and see the current balance on top of the screen. This funny slot machine is so simple, yet addicting, that soon you couldn't live without it: play casino game wherever you want! Jackpot Slots - Big Win features: - You decide how much to bet - choose your own strategy; - This multi-armed bandit has different paylines to choose from; - Slot machine with cute symbols to catch; - You can always check the Pay Tables and Balance; - Simple control - even children can play this game. Have you ever won a Jackpot? Now you've got the chance - grab the slot cash and start playing! The famous casino challenge is waiting for you in Jackpot Slots - Big Win app! Test your luck and reaction, or make a competition among your friends or family!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Strategy Empire LLC

Ngày phát hành

08/06/2016

Kích thước gần đúng

130,47 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft