Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Jesus Password - password manager for devices running on Windows 8.1/10. Compared to other similar applications, Jesus Password - free and has a narrow specialization - storage of passwords from your accounts. Also not overloaded extra functionality as in other similar applications. Functional: - File Storage with all the information in the cloud OneDrive. - Instant synchronization between your devices on which the application is installed. - Flexible and customizable password generator. - Simple and intuitive user interface. - The application also makes it possible to store not only information about the account and any other textual information.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Verloka Vadim

Bản quyền

Verloka Vadim

Được phát triển bởi

Verloka Vadim

Ngày phát hành

31/05/2016

Kích thước gần đúng

27,07 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Русский (Россия)
Українська (Україна)
中文(中国)
日本語 (日本)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Jesus Password
Hỗ trợ Jesus Password


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft