Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Fun match 3 game, follow the in game instructions per level on how to reach the goal of a level.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Isko Games

Bản quyền

Isko Games

Được phát triển bởi

Isko Games

Ngày phát hành

19/09/2019

Kích thước gần đúng

6,21 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft