Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Jigsaw puzzle is a photo puzzle game that requires assemblage of interlocking photo pieces. Release stress, relax brain, indulge yourself and share photo puzzle fun with friends and family by playing Jigsaw. Features : + Tons of unique and perplexing jigsaw puzzles to play with. Stay tuned for upcoming new ones! + Receive bonus reward by completing achievement targets + Play with your own pace: Make the jigsaw as simple/hard as you want + Beautiful HD picture jigsaws in various themes + Completely FREE Jigsaw photo puzzle game + Easy and relaxing to play, hard to fully master + Enjoyable game for EVERYONE: Kid, Adult, Commuter, Girl, Boy, Housewives, Elderly etc. + Play whenever and wherever you want: WIFI is not a must for Jigsaw Download and join Jigsaw photo puzzle game NOW!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Best Game Studio

Được phát triển bởi

Best Game Studio

Ngày phát hành

26/07/2019

Kích thước gần đúng

40,64 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng thư viện ảnh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Jigsaw Photo Puzzle


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft