Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The Kali for Windows application allows one to install and run the Kali Linux open-source penetration testing distribution natively, from the Windows 10 OS. To launch the Kali shell, type "kali" on the command prompt, or click on the Kali tile in the Start Menu. The base image does not contain any tools, or a graphical interface in order to keep the image small, however these can be installed via apt commands very easily. For more information about what you can do with this app, check https://www.kali.org/kali-on-windows-app. Note: Some tools may trigger Antivirus warnings when installed, please plan ahead accordingly. Make sure to visit our Kali on WSL tutorial page at https://www.kali.org/news/kali-linux-in-the-windows-app-store Be sure to enable the Windows Subsystem for Linux optional feature before installing the Kali Linux app!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Kali Linux

Bản quyền

https://www.kali.org/trademark-policy/

Được phát triển bởi

Offensive Security

Ngày phát hành

22/02/2018

Kích thước gần đúng

201,47 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Kali Linux


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft