Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Yaş, Kilo, Cinsiyet bilgilerini girerek vücut kütle indeksini, günlük almanız gereken kaloriyi, yağsız ağırlığınızı ve ideal kilonuzu hesaplar, kilonuz hakkında yorum yapar.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Abdullah Enes GÜLER

Bản quyền

Abdullah Enes GÜLER

Được phát triển bởi

Abdullah Enes GÜLER

Ngày phát hành

13/02/2016

Kích thước gần đúng

3,67 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Y tế

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Kalori HesaplaMax
Hỗ trợ Kalori HesaplaMax

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft