Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Swipe the ball towards the hoop to score. There are 4 modes to compete with your friends and globally. Can you become Ketchapp Basketball star? Collect stars to unlock new balls. Improve your skills and become the master of the hoop.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

OS MiniGame

Được phát triển bởi

OS MiniGame

Ngày phát hành

06/06/2016

Kích thước gần đúng

10,53 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft