Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Before the start of the gameplay, you can create your own voodoo doll. At first, only a few elements of the doll will be available to you, but during the game, you will earn points that will open up access to new elements. To earn the required number of points, you must use the available options on the bottom panel.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Trendy Games

Ngày phát hành

08/05/2019

Kích thước gần đúng

5,59 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft