Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Yêu cầu Hệ thống

Tối thiểu
Thiết bị của bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tối thiểu để mở sản phẩm này
HĐH Windows 10 phiên bản 10240.0 trở lên, Windows 8 Mobile, Windows 8.1
Kiến trúc x86, x64, ARM, ARM64
Ghi chú Chưa chỉ định
Được đề xuất
Thiết bị của bạn phải đáp ứng các yêu cầu này để có trải nghiệm tốt nhất
HĐH Windows 10 phiên bản 10240.0 trở lên, Windows 8 Mobile, Windows 8.1
Kiến trúc x86, x64, ARM, ARM64
Ghi chú x64;x86