Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Kortext offers online and offline access to key textbooks from multiple publishers, combined with a set of tools that provide the user with functionality beyond anything traditional textbooks can offer.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Kortext

Bản quyền

Kortext

Ngày phát hành

20/06/2016

Kích thước gần đúng

44,37 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Sách & tham khảo

Ứng dụng này có thể

Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Kortext
Hỗ trợ Kortext


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft