Miễn phí
Đây là phần mở rộng cho Microsoft Edge
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The Krypton Authenticator for Microsoft Edge is the companion to the Krypton app for iOS and Android. Krypton makes two-factor authentication easy and secure: - No more passwords or 6-digit codes - Zero touch logins - Immune to phishing Krypton implements the standardized FIDO Universal 2nd Factor (U2F) protocol to provide secure, un-phishable two-factor authentication on the web, now in the convenient form factor that is your phone. Get started in 3 steps: 1. Download Krypton for iOS or Android 2. Open the Krypton Authenticator extension pop-up 3. Scan the QR code on the extension with Krypton ==Compatibility== It works with the sites you love like Facebook, Google, Twitter, Dropbox, Stripe, GitHub, BitBucket, GitLab, Salesforce, and many more. ==Zero Trust== Krypton is built on top of an end-to-end verified and encrypted architecture. This means zero trust. We, Krypt.co, have zero information about keys or where you're authenticating. The keys only live in the Krypton app on your phone. All of the source code can be found at github.com/kryptco. Learn more here: https://krypt.co.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

krypt.co

Ngày phát hành

30/11/2018

Kích thước gần đúng

8,53 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Xem trang web mà bạn truy cập.
Lưu trữ dữ liệu duyệt web cá nhân trên thiết bị của bạn.
Đọc và thay đổi nội dung trên các trang web mà bạn truy cập.
Đọc và thay đổi mọi thứ mà bạn gửi hoặc nhận từ trang web.

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft