Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Last Heroes! Last Stand! Last Hope! As the only remaining last heroes left standing against brutal zombies, you are humanities last hope. Use all your specialized skills to survive the onslaught of enemy zombies and avenge other fallen heroes. Get ready to utilize stockpiles of powerful weapons, supercharge them with upgrades and build up your defenses in strategic ways to protect the Last Heroes. The world's most addictive strategic defense shooting game is here! Features * 3 Exciting Game Modes * 5 Urban Area Backgrounds * 3+ Unique and Powerful Heroes * 12+ Deadly Zombies * 3+ Destructive BOSS Zombies * 8+ Powerful Weapons * 5+ Special Fortified Powers * 100+ Challenging Levels Highlights * Stunning HD Visuals & Sounds Get ready to be mesmerized by the most visually stunning 2D defense shooting game you've ever played. That's not all, there's much more zombie craziness, filled with powerful rockets, specialized guns, helicopter attacks and more. Strategic defense shooting games have never been this fun and addicting! The time has come to unleash your inner hero, defeat the evil zombies, and save the world!

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • 100+ Challenging Levels
  • 5 Urban Area Backgrounds
  • 3+ Unique and Powerful Heroes
  • 12+ Deadly Zombies
  • 3+ Destructive BOSS Zombies
  • 8+ Powerful Weapons
  • 5+ Special Fortified Powers
  • 3 Exciting Game Modes

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

RV AppStudios

Bản quyền

@RVAppstudios

Được phát triển bởi

RV AppStudios

Ngày phát hành

20/03/2014

Kích thước gần đúng

50,3 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft