Ứng dụng này có bản dùng thử miễn phí

Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

LenovoUtility enables special key functions and provides On-Screen Display messages. The message indicates that a function is enabled or disabled when pressing a special key or key combination on the keyboard. This program runs in the background and no user interface is displayed. Examples of the functions and messages are shown in the screenshots. For more special key functions, refer to the special function printed as an icon on each key or User Guide (accessible from https://support.lenovo.com) of your computer.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

LENOVO INC

Bản quyền

LENOVO INC

Ngày phát hành

12/09/2017

Kích thước gần đúng

19,26 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft