Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

LinceGSM allows remote control of the EUROPLUS, GR868 and GOLD series by sending SMS to the GSM telephone dialer (MINITRIS, TRISGSM, EUROTRIS and GOLD.).

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Lince Italia S.p.A.

Được phát triển bởi

Lince Italia S.p.A.

Ngày phát hành

02/10/2016

Kích thước gần đúng

26,92 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng danh bạ của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Italiano (Italia)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Lince_GSM

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft