Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The PARTcommunity LinkAble CAD Models Engineering app is a download service for 3D CAD data by CADENAS. This app provides engineers and purchasers in the mechanical engineering, automotive and building industry direct access to thousands of parts from more than 300 certified catalogs of leading global manufacturers. The 3D CAD models are compliant with major world standards and are suitable for use in current CAD systems, such as: CATIA®, Autodesk® Inventor®, SolidWorks®, Creo™ Parametric, NX™, AutoCAD®, Solid Edge®, etc. Benefits of the LinkAble CAD Models Engineering app: - Download of 2D and 3D CAD models completely free of charge - CAD models can be easily configured by the user - All CAD models are certified from the suppliers - All current CAD formats available

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

CADENAS GmbH

Bản quyền

© Copyright 1992–2019, CADENAS GmbH, Augsburg, Germany

Ngày phát hành

19/05/2016

Kích thước gần đúng

38,55 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
中文(中国)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft