Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

linkID is an online identity and payment service which you can use to log in and pay to a variety of online applications and services. linkID is your identity in your pocket, carry it with you to identify yourself and pay on web sites, events, festivals, trade shows, ... linkID keeps your personal details and payment credentials safe and allows you, and only you, to use them by scanning linkID QR codes. To get started with this app, just scan any linkID code. Or signup through the linkID web site at http://www.linkid.be

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Lin.K NV

Được phát triển bởi

Lin.K NV

Ngày phát hành

12/05/2015

Kích thước gần đúng

6,89 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Kinh doanh

Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Français (France)
Nederlands (Nederland)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web linkID
Hỗ trợ linkID

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft