Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Free and open-source application for setting GIFs, Videos and Webpages as your desktop wallpaper and screensaver! This is an open source project and community participation is welcome. To participate please visit https://github.com/rocksdanister/lively

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

rocksdanister

Được phát triển bởi

rocksdanister

Ngày phát hành

25/11/2020

Kích thước gần đúng

483 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Lively Wallpaper
Hỗ trợ Lively Wallpaper


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft