Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Locate is a Cross platform GPS Based Social Mapping App which brings real time location of your Facebook friends & family members to keep you in touch with those whom you care for. Features:- 1. User Profile:- - Know your current location on the map. make your commuting easy with live location update 2. Friends Profile:- - Track your friends location on map with their consent. - Add new friends & share your location info with them. - know the navigation route to your friends location - Send Add me request to your Facebook friends to Bring them in your Location circle - Share pins to add them on your GPS network - Unfriend or Get invisible if you don't want to share your location anymore with your friend 3. Facebook Checkins:- - Search and share information about the place where you are, with your Facebook buddies. - Search & share information about particular page or company on Facebook. 4. Nearby places: - Get to know about some cool & popular places to hangout 5. Emergency: - Share your location with your near ones to let them know about your last location in case of emergency 6. Route to Friend- - Get the detailed route information to navigate to your friends location 7. Live Navigation: - Supports real time location update to make your commuting easy & effective. 8. Family Safety: - Share location safely & keeps in touch and see where everybody is in real-time.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Mobibit Softwares Private Limited

Được phát triển bởi

Mobibit Softwares Private Limited

Ngày phát hành

23/07/2014

Kích thước gần đúng

3,78 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft