Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

You will be the king of the holiday. Put your fingerprint on the screen and it will seem that it is unblocked. Make believe to your friends that you can unblock the mobile with your fingerprint. Thank you

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

tunegocioapp

Được phát triển bởi

tunegocioapp

Ngày phát hành

06/02/2018

Kích thước gần đúng

17,18 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Giải trí

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft