Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Our user-friendly logbook automatically links your logbook cases to the Royal College of Anaesthetists curriculum, relevant journal articles and past exam questions from the Final FRCA written exam. We have developed various forms to help you with data insertion. The default one is our "Smart form" that displays procedures and anaesthetic technique based on the speciality you have selected. This form has been designed for mobile phones so you can quickly tap on the available options. Logbook reports can be printed and are compliant with the ARCP format. You can import your logbook cases from your old RCoA logbook or export your entered cases to an Excel file.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Simon Bluhm

Ngày phát hành

30/07/2018

Kích thước gần đúng

1,13 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Y tế

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Logbook App
Hỗ trợ Logbook App


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft