Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

A utility tool for Lottie-Windows that allows application developers and designers to validate the visual accuracy of Bodymovin JSON files, identify Issues, and codegen C# or C++ classes for Windows applications. https://aka.ms/lottie

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Sohum Chatterjee

Ngày phát hành

13/12/2018

Kích thước gần đúng

36,39 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Lottie Viewer
Hỗ trợ Lottie Viewer


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft