Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Meet the new Ludo Superstar game! Become a worldwide Ludo Star. Look no further - play and relive the wonder of the timeless Ludo board game. May the stars shine on your luck and crown you the undisputed King of Ludo! Ludo, Parcheesi, Pachisi - call it anything. This is a timeless board game for all ages across all ages. For all fans of board games such as monopoly bingo , chess free, checker free and snakes and ladders! Easy to understand, Simple to play,Impossible to put down! 100% child friendly. Ludo is fun.Every Ludo game has a nail biting finish. Get transported to the past with our 3D Ludo game. Create lasting memories as you play Ludo with your friends.Beat global opponents at Ludo and earn trophies. Play a quick game of Ludo when you are bored. Experience Ludo like never before.We have additional faster Ludo modes that are coming your way. Let the craving never end - Ludo, Ludo, Ludo! Download now!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Modern Free Games Online Studios

Ngày phát hành

31/05/2019

Kích thước gần đúng

22,53 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft