Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

Run your own Magical Hair Salon! Customers are looking for a new hair style and you are the one to give them the haircut of their dreams! With Hair Salon Makeover, you get to scissor cut, curl, color, and style hair! The game provides a cute characters for you. She will tell you what she wants to be. First, dry her hair. And then you can cut, color, curl or straighten the hair. If you make a mistake and cut too much hair off, don’t worry! Just use the hair grow gel and you can correct any accidental cut. Next, you can get even more creative by using hair color dyes or hair decorations to make your customer happier. Could you make your customers satisfied 100% ? Every level you can unlack a different hair tool. And you can buy a lot of hair decoration for your customers. If you don't have enough money. Don't worry! You can get coins by playing mini games. We prepare lots of mini games for earning coins. FEATURES ◆ Realistic hairdryer to create any look you wish. ◆ Styling tools such as scissors, hair straighter, curling iron, and hot air brush. ◆ Dozens of hair colors. ◆ Fun accessories to complete the makeover. Put a smile on your customer’s face! ◆ Lots of mini games for you earning coins. ◆ Limitless mode games

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

IO Games

Ngày phát hành

09/11/2017

Kích thước gần đúng

43,46 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Cổ điển

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
中文(中国)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft