Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Download and play this amazing version of the Mahjong game on Windows Store. Choose between 6 Layouts, use Hint, check the possible moves and undo some moves if you made a mistake. Have fun with our game!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Game Motion Studio

Bản quyền

© 2018 Game Motion Studio

Được phát triển bởi

Game Motion Studio

Ngày phát hành

19/11/2018

Kích thước gần đúng

9,65 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Mahjong Pro


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft