Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+

Mô tả

Do you enjoy Mahjong games? Play Mahjong Solitaire: Classic! Hone your strategic skills to match tiles in a timeless puzzle game! HOW TO PLAY • Match and eliminate all tiles from the board! SPECIAL FEATURES • Easy tile matching games • Over 180 levels • Wide variety of tile layouts • No Wifi? Play offline! • Beautiful graphics NOTES • Mahjong Solitaire: Classic contains ads like banner, interstitial, video and house ads. • Mahjong Solitaire: Classic is free, but you can purchase in-app items like AD FREE. • This game is designed for tablets & phones. Questions or comments? Let us know! • contactus@bitmango.com PRIVACY POLICY https://www.bitmango.com/privacy-policy/ Majong, majhong, mah jongg, mahjongg, mojang, shanghai solitaire - whatever you call it, you can enjoy it here!

Ảnh chụp màn hình

Mọi người cũng thích

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

BitMango, inc.

Được phát triển bởi

BitMango

Ngày phát hành

09/07/2020

Kích thước gần đúng

245,36 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft
Báo cáo sản phẩm này có nội dung trái pháp luật

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Người bán này đã chứng nhận rằng họ sẽ chỉ cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ tuân thủ luật hiện hành