Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Mahjong Titan is a free mahjong matching game - the best choice of Mahjong on Windows! It’s FREE and EASY to play! Can you solve every Mahjong puzzle? Enjoy over 100 free levels. This premium quality game is your perfect match for playing some relaxing Mahjong. Enjoy this mojang game - free casual solitaire matching game that using mahjong tiles. Simple rules and engaging game play, connect two matching tiles. ==== LEARN MORE ABOUT MAHJONG CLASSIC SOLITAIRE ==== ▶ Mahjong solitaire become one of the most popular free board game all over the world. This free board mahjong matching game is also known as Mah-Jong, Majong and Top Mahjong. ▶ The innovative new version of Mahjong Classic Solitaire with simple rules and addictive gameplay: Match pairs of identical mahjong tiles (connect the same mahjong block), clear all the mahjongs,Win! Make a blast in mahjong classic solitaire! ▶ Mahjong classic solitary game has no time limit. Just take your time and enjoy your mahjong journey and blast it all! Challenge awaits you in this magical mahjong solitaire game. Mahjong Solitaire is one of the most popular board games in the world. The simple rules and relaxing game play means that anyone can enjoy a round of Mahjong Titans. This free board game is also known as Mah Jong, Majong and Top Mahjong. In Mahjong Solitaire Titan you match pairs of identical Mahjongg tiles. Features Mahjong Titan: • Over 100 levels! • High quality tile sets. • Niece backgrounds. • Free to play • Full HD Graphics. =========== A GIFT FOR PUZZLE GAMES LOVER =========== If you love puzzle, strategy, memory, and brain training challenges games like crossword, chess, majong, word search, solitaire and patience, you’ll love Mah-jong! Challenge your brain by strategy and logic with this amazing brain puzzle game! Develop your mind and patience and strategy skills! Download the best free Mahjong matching game in Windows store market now!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Amazing Arcade Games

Ngày phát hành

26/04/2019

Kích thước gần đúng

23,91 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft