Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Connect to your Gmail account! FEATURES: • Easy to use interface • Back, Forward and Refresh buttons for easy navigation • Read incoming messages in the Inbox • Compose new meassges • Deleate, Archive and Mark your emails • Manage Sent mails, Drafts and your personal Labels • Manage your Contacts • Search Mail app and its creators are not associated with or sponsored by Google, Inc. All rights belong to their respective owners.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

eyacker.com

Bản quyền

Copyright © 2009 - 2019 eyacker.com, All rights reserved!

Được phát triển bởi

eyacker.com

Ngày phát hành

01/10/2013

Kích thước gần đúng

21,38 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Mail
Hỗ trợ Mail


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft