Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Manga Blaze is the best way to read, organize and keep track of your favorite manga series. Just add the manga you love as favorite and enjoy progress tracking, quickly resume reading from where you left off and notifications when new chapters become avaialble. If you are on the go with limited network availablity, just download your chapters beforehand and enjoy reading them wherever you are. Some of the features: • Variety of settings to configure the app • Download chapters to read offline • Resume reading quickly from the last page that you were on • Reading progress tracking • Multiple manga sources (more are coming): - English: MangaReader, MangaFox, MangaHere,GoodManga, KissManga, MangaEden, MangaPanda, Mangable, NineManga - Italian: MangaEden, NineManga (Italian) - German: NineManga (German) - Spanish: MangaHere, NineManga (Spanish) - Russian: ReadManga, NineManga (Russian) - Portuguese: NineManga (Portuguese) • Browse each source by applying various filtering criteria (genre, release year, status, alphabetical) • Quickly check the recently released manga chapters on each source • Easily update all your favorites or just a part of them • Find new series either by name or author • Backup your data and easily restore it if you need to • Notifications for new releases for your favorite series • Bookmark specific pages, so that you can quickly get back to them • I’m open to your suggestions to make the app better NOTE: If you encounter any issues with the app, please use the feedback option to report it. This way I'll be able to fix it. Thank You. Features when you unlock the app: • No ads • You can disable the safe content filter • Custom images can be set as backgrounds in various parts of the app • Many thanks for supporting the app :)

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Val Mitev

Bản quyền

Copyright 2016 Val Mitev

Ngày phát hành

02/07/2013

Kích thước gần đúng

24,9 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Manga Blaze


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft