Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Manga Reader is a offline reading application. It helps you to read manga stored in your local computer or tablet better. You can read manga in single page view or all pages view, move to next / previous chapter quickly. Manga Reader also supports a web browser, which helps you not only to read manga online but also download all manga pages to your computer ! ver 1.1.3.0 update: - add background settings (size, position and transparent are now modifiable) - fix issues ver 1.1.2.0 update: - fix issues ver 1.1.1.0 update: - new feature reading a chapter without spoils thumbnail - improve keyboard usage ver 1.1.0.0 update: - support fullscreen. - add "recent visit" folder. - backup application settings in Picture folder. - fix can not download images from some websites.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

minh91a1

Được phát triển bởi

minh91a1

Ngày phát hành

31/10/2016

Kích thước gần đúng

22,02 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện ảnh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Manga Reader


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft