Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Maps App + for Windows 8.1 is a service offering powerful, user-friendly mapping technology and local business information -- including business locations, and driving directions. ##This is not official Maps. ##Maps App uses Maps API.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Akshat Kumar Singh

Bản quyền

Copyright © 2013 MapsApp Inc.

Ngày phát hành

14/04/2015

Kích thước gần đúng

14,71 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Maps App +
Hỗ trợ Maps App +


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft