Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Masked Forces CSGO is #1 first person shooter with 3D graphics combined with blood boiling zombie survival strategy game. Fight critical battles & strike enemies in this modern FPS arena shooter. All survivors are driven by one goal: stay alive as long as you can! Experience action, where fast reflexes and TACTICAL skills are essential to success. Are you ready for the most skill-based FPS? Masked Forces CSGO equipment includes AK47 ammo, MP5 super sniper rifle guns, M4 and many other counter strike weapons! Fight critical battles & strike enemies in this modern FPS arena shooter. Great fit for all lovers and games of FPS and shooting games as counter strike , modern strike , critical ops , special forces , fortnite and pubg player unknown battlegrounds! Masked Forces CSGO is a first-person shooter like counter strike and fortnite battle royale! Game includes almost 6 worlds with different leveles. (you can go to the each level from menu in the game) This game is great fit for all players shooting games like counter strike global offensive , csgo modern combat , modern strike , special forces , combat strike , mobile strike , fortnite and pubg ! Download and play Masked Forces CSGO now for FREE! Are you a fan of the extreme counter terrorists battles? Here is a good FPS shooter game for you like counter strike global offensive - Perfect strike graphics and high quality optimization for every FPS lovers. Take the part at the battlefield of Masked Forces CSGO gun shooting game ! DOWNLOAD Masked Forces CSGO now for Free!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Sandbox Fun Entertainment Games

Ngày phát hành

20/06/2019

Kích thước gần đúng

209,29 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft