Ứng dụng này có bản dùng thử miễn phí

21.900,00 ₫
21.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Master Key is a secure and convenient solution which allows you to access all of your services or websites with only one password while having a set of unique and complex passwords at the same time. Master Key is a password manager that combines a generator and a vault which does not store any passwords in the memory but generates them on the fly on basis of two factors: your unique 'master key' and service name. Each password can be additionally variated by changing it's type, length and version. Purchasing this app is voluntary, trial version has no limitations and is free of advertisements. Any donations will be much appreciated.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Łukasz Jarosik

Ngày phát hành

30/11/2017

Kích thước gần đúng

17,02 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Master Key


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft