Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Enigma requires you to use all your powers of deductive reasoning to crack the code at the master level. The objective of the game of Enigma is to discover a hidden sequence of pieces in the shortest number of turns. The game begins with the computer creating a hidden sequence of pieces. The number of pieces in the sequence, the total number of pieces that may be used and whether a sequence may contain duplicate pieces is determined by the current level of difficulty. The hidden sequence is discovered by making a series of “guesses” as to its’ content. As each guess is made, it is checked against the hidden sequence and clues as to its accuracy are displayed. For each level of difficulty there is a maximum number of guesses that can be made. If the hidden sequence is discovered within this limit, the game has been won. This game is ad-funded. We generate income to pay for the support and development of the game from advertising. The advertising and social media services use anonymous device identifiers, local storage and cookies. By downloading and continuing to use this game you consent to this information being collected and shared with our advertising and social media partners.

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Multiple levels of play, ranging from beginner to expert.
  • Highly addictive game-play.

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

ZingMagic Limited

Bản quyền

Copyright ZingMagic Limited

Được phát triển bởi

ZingMagic Limited

Ngày phát hành

28/01/2016

Kích thước gần đúng

24,5 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Čeština (Česká Republika)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Magyar (Magyarország)
Italiano (Italia)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Română (România)
Русский (Россия)
Slovenčina (Slovensko)
Türkçe (Türkiye)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Mastermind V+
Hỗ trợ Mastermind V+


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft