Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Match Tracker for GAA(Gaelic Games such as Hurling and Gaelic football) and soccer matches. Have you ever been at a match without a scoreboard and wondered what the score was? Match Tracker allows you to track the score with ease and save results which can be reviewed at a later date. Have you ever been at a Stadium and wondered where you sat here before? Match tracker can also save the location you are sitting at each match so you can view a list of locations you have sat at before.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

MartinC94

Được phát triển bởi

MartinC94

Ngày phát hành

01/04/2016

Kích thước gần đúng

28,28 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United Kingdom)
English (United States)
Gaeilge (Éire)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Match Tracker

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft