Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Match candy and play Matchington Mansion, an adventure filled fun game! Uncover a funny story episode by Matchington Mansion with a match 3 makeover puzzle game ! Swap between match 3 levels and enjoy Matchington Mansion! Play exciting Blast puzzles with explosive boosters and tons of levels 🌺You can play Matchington Mansion offline! 🌺All this fun-filled adventure is FREE ! Vivid characters like in homescape ! Fun and unique characters! Your best friend, your Dream landlord and many more surprises by playrix ! If you’re a fan of puzzle games and house design games like homescapes and township , Matchington Mansion is just the game for you! Enjoy home scapes match 3 adventure in awesome game Matchington Mansion!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Best Friends Multiplayer Games

Ngày phát hành

14/05/2019

Kích thước gần đúng

32,92 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft