Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Solves many common math problems found in school and everyday life. Shows work and explains the steps for arriving at the answer.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Tanner Cypret

Bản quyền

STANDARD APPLICATION LICENSE TERMS

Được phát triển bởi

Tanner Cypret

Ngày phát hành

22/03/2013

Kích thước gần đúng

719,47 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Math Solver

Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của Math Solver
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của Math Solver
Math Solver does not collect any personal information but is supported by Microsoft Advertising. Learn more about Microsoft’s privacy practices and your choices. Learn more link: https://choice.microsoft.com/AdvertisementChoice/

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft