Miễn phí
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

MAXX SPORTS TV streams live professional, semi-professional and amateur sports from some of the top venues in the US & Canada. Maxx Sports TV permits you to watch what you want, when you want, on the device that best suits your needs. Never miss the game. Maxx Sports TV allows you to record and archive every game from every angle, and to share the game with the people that matter to you. Maxx Sports TV because Every Moment Matters

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

indapoint

Bản quyền

@ 2017 MaxxSports. All rights reserved.

Được phát triển bởi

indapoint

Ngày phát hành

27/06/2017

Kích thước gần đúng

988 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Sử dụng micrô của bạn
Sử dụng thiết bị hỗ trợ dịch vụ Giao tiếp trường gần (NFC)
Truy cập kết nối Internet của bạn
Khám phá và tương tác với ứng dụng và thiết bị hỗ trợ AllJoyn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
backgroundMediaPlayback
Khám phá và khởi chạy ứng dụng trên các thiết bị khác mà bạn đã đăng nhập

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web MaxxSports
Hỗ trợ MaxxSports


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft