Miễn phí
Đây là phần mở rộng cho Microsoft Edge
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Search confidently, browse safely. McAfee WebAdvisor for Microsoft Edge is your trusty companion that helps keep you safe from threats while you search and browse the web. This extension safeguards you from malware and phishing attempts while you surf, without impacting your browsing performance or experience. Here’s how it works: 1. Search safely. For supported search engines, WebAdvisor will place red, yellow or green safety ratings right in your search results so you can efficiently navigate to safe sites. 2. Click with confidence. WebAdvisor blocks most potentially bad sites before they can do harm, displaying a page to warn you of potential risks. 3. Breathe easy. Even genuine websites can unwittingly play host to malicious content, but don’t worry - WebAdvisor helps to identify and block these risks, while preserving legitimate content. As one of the world’s leading independent cybersecurity companies, McAfee actively protects over 300 million consumer devices worldwide and uses this expertise to power the real-time protection that makes WebAdvisor your first line of defense for safer browsing.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

McAfee Inc.

Bản quyền

© 2003-2016 McAfee, Inc.

Ngày phát hành

12/02/2018

Kích thước gần đúng

5,44 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Xem trang web mà bạn truy cập.
Đọc và thay đổi mọi thứ mà bạn gửi hoặc nhận từ trang web.
Lưu trữ dữ liệu duyệt web cá nhân trên thiết bị của bạn.

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Čeština (Česká Republika)
Dansk (Danmark)
Deutsch (Deutschland)
Ελληνικά (Ελλάδα)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (Latinoamérica)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Français (Canada)
Hrvatski (Hrvatska)
Magyar (Magyarország)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Norsk Bokmål (Norge)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Русский (Россия)
Slovenčina (Slovensko)
Srpski (Srbija)
Svenska (Sverige)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
中文(台灣)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web McAfee WebAdvisor
Hỗ trợ McAfee WebAdvisor


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft