Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

MD5 Calculator allows you to quickly calculate the MD5 code of any file on your PC or Tablet. You can also compare the MD5 code with another, to see if there is a match, which is very useful for checking whether a file has been successfully downloaded from the internet or whether two files are really the same.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Marco Rinaldi

Bản quyền

Copyright © 2012 Marco Rinaldi

Được phát triển bởi

Marco Rinaldi

Ngày phát hành

08/11/2012

Kích thước gần đúng

1,47 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Bảo mật

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Italiano (Italia)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web MD5 Calculator
Hỗ trợ MD5 Calculator

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft