Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

For all soccer fans and football lovers, this is an incredible game where you juggle the soccer ball in the air with a tap on the screen. This is a very challenging and fun game with the soccer ball. Its really fun new football game on the Messenger and very addictive. If you have played this football game on Messenger with your friends, you will enjoy this mobile football game also. Tap the ball on the screen to start scoring. Keep tapping the ball until it falls down or you break the device screen! This is the simplest soccer ball juggling game on Windows store and you need absolutely no experience to start playing this game. Just pick up the game and play to become a Soccer Game Ninja.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Xhoz

Được phát triển bởi

Xhoz

Ngày phát hành

20/10/2017

Kích thước gần đúng

500 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Messenger Soccer

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft