Giá gốc là 669.900,00 ₫, giá hiện tại 111.900,00 ₫
Giảm 83% • Còn lại 3 ngày
 
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Create mind maps, flowcharts, diagrams, and outlines in just a few clicks. Join thousands of satisfied users today. Mind Maps Classic is the most intuitive mind map and flowchart app.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Ballard App Craftery

Bản quyền

Copyright © Ballard App Craftery

Ngày phát hành

15/10/2012

Kích thước gần đúng

26,75 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Mind Maps Classic
Hỗ trợ Mind Maps Classic


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft