Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

MindMap Touch - The easiest way to create a mind map on touch devices FEATURES • Support touch screen interactions. • Create mind map quickly and easily. • Insert icons to your mind map. • Zoom to fit your mind map with one click. • Export your mind map to PNG/BMP/GIF/JPEG file. • Manage mind maps in explorer mode and pivot. • Sync your data between your device and server with Microsoft account. NEXT UPDATE • Improve generating mind map thumnails. • Add more mind map drawing styles. • Support drag & drop to move and arrange node in drawing mode. • Improve user interface and user experience. WHY MINDMAP? • Organize, manage your plan, activities effectively. • Generate great ideas during your brainstorming sessions. • The best solution to clarity your thoughts, improve your memory and get the creative boost you need. Let try it, save time and enjoy your life!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Magik Hub

Ngày phát hành

18/10/2017

Kích thước gần đúng

35,12 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web MindMap Touch
Hỗ trợ MindMap Touch


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft