Minecraft Dungeons Hero Edition - Windows 10
669.900,00 ₫Cung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng

Cần có phê duyệt của quản trị viên để cài đặt. Hệ điều hành tối thiểu cần có: Bản cập nhật Windows 10 tháng 5 năm 2019.Xem Yêu cầu hệ thống

669.900,00 ₫+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

Fight your way through an all-new action-adventure game, inspired by classic dungeon crawlers and set in the Minecraft universe! Brave the dungeons alone, or team up with friends! Up to four players can battle together through action-packed, treasure-stuffed, wildly varied levels – all in an epic quest to save the villagers and take down the evil Arch-Illager!. The Hero Edition includes the Jungle Awakens DLC, Creeping Winter DLC, a Hero Cape, two player skins, and a chicken pet. • UNITE - Up to four players can team up and fight together in co-op mode. • FIGHT - Personalize your character, then fight up-close and personal with melee swings, hang back with ranged attacks, or tank your way through swarms of mobs, shielded by heavy armour! Unlock dozens of unique items and weapon enchantments for devastating special attacks. • SURVIVE - Explore action-packed, treasure-stuffed levels in a quest to save the villagers and take down the evil Arch-Illager!.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Xbox Game Studios

Bản quyền

© 2020 Mojang Synergies AB. TM Microsoft Corporation.

Được phát triển bởi

Mojang Studios / Double Eleven Limited

Ngày phát hành

26/05/2020

Xếp hạng độ tuổi

Cho 7 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
Không thể cài đặt trên thiết bị chạy Windows 10 ở S-mode

Mua trong ứng dụng

133.900,00 ₫

Cài đặt

Cài đặt trên PC Windows 10 và có quyền truy cập khi bạn kết nối với tài khoản Microsoft của bạn. Cần có phê duyệt của quản trị viên để cài đặt

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Svenska (Sverige)
Español (México)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
English (United Kingdom)
Français (France)
Italiano (Italia)
Deutsch (Deutschland)
日本語 (日本)
Polski (Polska)
Русский (Россия)
한국어(대한민국)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft