Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Play the all time favorite board game now on your phone!! Pocket the coins and Queen and score as much as possible!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Nextwave Multimedia Pvt Ltd

Được phát triển bởi

Nextwave Multimedia Pvt Ltd

Ngày phát hành

05/12/2012

Kích thước gần đúng

2,75 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (India)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Mini Carrom
Hỗ trợ Mini Carrom

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft